Ambasada Litwy otwarta dla Płocczan

Marek Mroczkowski

Ambasada Litwy otwarta dla Płocczan

Dnia 5 marca w Ambasadzie Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się prezentacja wydanej w języku polskim Historii Litwy. Wśród znawców lituanistyki znalazł się również zaproszony przez Attaché ds. Kultury Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku Marek Mroczkowski – autor Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW. W Centrum Kultury Litewskiej na terenie Ambasady Litwy w Warszawie zgromadzili się wybitni znawcy problematyki litewskiej w Polsce, m.in. profesorowie Andrzej Rachuba, Henryk Wisner, Andrzej Zakrzewski oraz prowadząca spotkanie Urszula Augustyniak – przewodnicząca Komisji Lituanistycznej Komitetu Nauk Historycznych PAN. Powodem stała się prezentacja Historii Litwy, pierwszej napisanej przez Litwinów po odzyskaniu niepodległości w 1991 roku, a wydanej obecnie przez Wydawnictwo Naukowe PWN i dotowanej jako podręcznik akademicki przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wyjątkowo interesująca była obecność jej autorów. Zigmantas Kiaupa, Jūrate Kiaupienė i Albinas Kuncevičius zarysowali zebranym dobrą polszczyzną niektóre aspekty dziejów ziem litewskich od czasów najdawniejszych, przez okres tworzenia się struktur państwowych, walki z Krzyżakami, Polakami, Szwedami, Tatarami i Księstwem Moskiewskim, ale też sojusze z Polską i innymi państwami, aż do Unii Lubelskiej, Konstytucji 3 Maja i upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przedstawili kapitalny problem chrystianizacji Litwy i złożony proces kształtowania jednego polsko-litewskiego „narodu szlacheckiego”
Godny uznania jest obiektywizm autorów w formułowaniu historycznych ocen i sądów. Prezentując litewski punkt widzenia na historię tej części Europy, wystrzegli się charakterystycznych dla dominującej dotąd historiografii sowieckiej zafałszowań i szowinistycznych nierzadko uprzedzeń samych Litwinów. Z zadowoleniem podkreślił to w osobistej rozmowie z Ambasadorem Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Egidijusem Meilūnasem Marek Mroczkowski – profesor Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku, stwierdziwszy, iż jest to opracowanie, które można polecić uczniom tej szkoły, bowiem o jej patronie litewscy historycy piszą dziś z uznaniem, iż należał do pokolenia nowocześnie myślących polityków, rozumiejących, że chrzest jest jedynym sposobem na przełamanie kryzysu i umocnienie międzynarodowego autorytetu państwa litewskiego. Obydwaj panowie uznali też uniwersalizm i aktualność idei, którą przed laty wyraził Ojciec Święty Jan Paweł II: Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej.
Ambasador Republiki Litewskiej przyjął zaproszenie Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego Marka Mroczkowskiego do złożenia wizyty w Płocku 10 maja 2008 roku, o ile nie staną na przeszkodzie zadania dyplomatyczne. Tego dnia rozegrany zostanie VI Regionalny Konkurs Historyczny POLSKA JAGIELLONÓW, organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły, I Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Marceliny Rościszewskiej i I Prywatne Liceum Plastyczne dla uczniów 54 gimnazjów obszaru działania Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie. Warto podkreślić, iż staraniem Prezesa Marka Mroczkowskiego patronat honorowy nad konkursem sprawuje od 2007 roku Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Egidijus Meilūnas, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej Jan Tombiński i Prezydent Miasta Płocka Mirosław Milewski, patronat naukowy – Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Andrzej Rachuba, zaś patronat medialny objęły m.in. Sygnały Płockie.

Autor opracowania – Małgorzata Mroczkowska
Autor zdjęcia – Konsul Generalny Republiki Litewskiej Jonas Kindurys
Na zdjęciu od lewej – Ambasador Republiki Litewskiej Egidijus Meilūnas i Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego Marek Mroczkowski