Na obchodach TYSIĄCLECIA LITWY w Warszawie

Marek Mroczkowski

Na obchodach TYSIĄCLECIA LITWY w Warszawie

W roku bieżącym wydarzenia upamiętniające Dzień Państwa Litewskiego, które przypadły w lipcu z okazji koronacji króla Litwy Mendoga w 1253 roku, związane są także z obchodami Tysiąclecia Litwy. Uroczyste przyjęcie, jakie odbyło się z tej okazji w Ambasadzie Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, zgromadziło wiele znanych osobistości ze świata polityki, nauki, kultury, sztuki i edukacji. Rocznica to bowiem szczególna, oparta o pierwszą pisaną wzmiankę, pochodzącą z Roczników Kwedlinburskich klasztoru św. Serwacjusza w Niemczech. W opisie męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu w 1009 roku wymienione jest miejsce kaźni – zginął ścięty przez pogan na granicach Rusi i Litwy. Warto podkreślić, że biskup Bruno z Kwerfurtu realizował plany księcia Bolesława Chrobrego, a z misją chrystianizacyjną do pogańskiego kraju Jaćwięgów wyruszył z opactwa benedyktyńskiego św. Wojciecha w Płocku.

 

Wśród gości przybyłych na zaproszenie ambasadora Egidijusa Meilūnasa znaleźli się także płocczanie: dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej Małgorzata Mroczkowska, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły Mirosław Piątek i prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego Marek Mroczkowski – organizatorzy Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW.

 

Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Jego Ekscelencji Egidijusa Meilūnasa – Ambasadora Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Jego Ekscelencji Jana Tombińskiego – Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli i Mirosława Milewskiego – Prezydenta Miasta Płocka oraz patronatem naukowym prof. dr. hab. Andrzeja Rachuby – Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Tegorocznej edycji towarzyszył wykład w Płocku Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr. hab. art. kons. Józefa Flika. Scharakteryzował on portrety Jagiellonów z najstarszego pocztu królów Polski w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Z tej okazji Poczta Polska wydała limitowaną serię kart z toruńskimi podobiznami władców i zdjęciem Jagiellonki oraz datownik okolicznościowy z wizerunkiem Władysława Jagiełły.

 

Ambasador Litwy z dużym uznaniem wypowiedział się o VII edycji Regionalnego Konkursu POLSKA JAGIELLONÓW. Podkreślił, iż jesteśmy spadkobiercami wspólnej historii i warto podjąć trud pogłębiania swej wiedzy, zmierzając do lepszego wzajemnego zrozumienia […] Rzeczpospolita Obojga Narodów, unikatowe i majestatyczne wspólne państwo, stworzone przez naszych przodków, winno napawać dumą. Państwo to osiągało znakomite sukcesy polityczne i militarne, a dzięki mnogości narodów, tradycji i wyznań stworzyło niepowtarzalną na tle europejskim kulturę. Wspólne polsko-litewskie dziedzictwo historyczne zajmuje unikatowe miejsce w europie i na świecie. Dlatego gratuluję pomysłodawcom konkursu, dzięki któremu poprzez odkrywanie zagadek historii pogłębiana jest również wiedza o Litwie, która Polsce dała jednego z najwybitniejszych władców, króla Jagiełłę, założyciela potężnej dynastii monarchicznej.

 

Obchodom Tysiąclecia Litwy towarzyszą inne znaczące wydarzenia. W maju otwarto w Skarbcu Wielkim Zamku Królewskiego w Warszawie wystawę Litwa: kultura i historia, przygotowaną przez Narodowe Muzeum Sztuki Litwy, która pokazywana będzie również w Austrii, Belgii, Francji, Irlandii, Islandii, Izraelu, na Łotwie, w Niemczech, Rosji, Szwajcarii, Szwecji, USA, Mołdawii oraz Białorusi. W lipcu prezydenci Litwy, Polski, królowie Danii, Norwegii, Szwecji otworzyli podniesiony z ruin po rosyjskiej dewastacji Pałac Wielkich Książąt Litwy i Królów Polski na Zamku Dolnym w Wilnie.

 

Rezydencję na życzenie Jagiellonów budowali w XVI wieku wybitni włoscy architekci i rzeźbiarze Bernardino Zanobi de Gianotis, Giovanni Cini da Siena, Filippo da Fiesole, którzy wcześniej na zlecenie biskupa Andrzeja Krzyckiego dokonali renesansowej przebudowy Bazyliki katedralnej Wniebowzięcia NMP w Płocku. Reprezentacyjna budowla była miejscem kreowania polityki dynastycznej Jagiellonów, świadkiem m.in. aranżowania małżeństwa Zygmunta Starego z Boną Sforzą, miłosnych perypetii Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny, uroczystego ślubu Katarzyny Jagiellonki i późniejszego króla Szwecji Jana III Wazy.

 

Autorzy zdjęć: Virginijus Matuolis – Attaché ds. Handlowych Ambasady Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Małgorzata Mroczkowska – Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej, Marek Mroczkowski – Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego

 

Na zdjęciach: Egidijus Meilūnas – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Alesia Rynkevič – Attaché ds. Kultury Ambasady Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr hab. Andrzej Rachuba – Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Małgorzata Mroczkowska – Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej, Mirosław Piątek – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły Marek Mroczkowski – Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego.