Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego Marek Mroczkowski zaproszony do Ambasady na przyjęcie z okazji Dnia Państwowego Litwy

Marek Mroczkowski

Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego Marek Mroczkowski zaproszony do Ambasady na przyjęcie z okazji Dnia Państwowego Litwy

W lipcu przypadła 1001 rocznica pierwszej pisanej wzmianki o Litwie. Umieszczono ją w Rocznikach Kwedlinburskichklasztoru św. Serwacjusza w Niemczech. Zawierają opis misji chrystianizacyjnej do Jaćwieży, jaką na polecenie księcia Bolesława Chrobrego prowadził św. Brunon z Kwerfurtu w 1009 roku. Warto pamiętać, iż bezpośrednie przygotowania do niej poczynił w opactwie benedyktyńskim św. Wojciecha w Płocku.

 

Litwini od kilku lat obchodzą też równocześnie Dzień Państwa Litewskiego, który upamiętnia koronację króla Litwy Mendoga I w 1253 roku. Z tej okazji w ogrodach Ambasady Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się uroczyste przyjęcie, które tradycyjnie już zgromadziło wiele znanych osobistości ze świata polityki, nauki, kultury, sztuki i edukacji.

 

Wśród gości przybyłych do ambasady w Alejach Ujazdowskich 14 w Warszawie na zaproszenie Jego Ekscelencji Ambasadora Egidijusa Meilūnasa znalazł się także płocczanin, Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego Marek Mroczkowski – koordynator Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW. Cieszący się wielką popularnością wśród gimnazjalistów Mazowsza Płockiego konkurs odbywa się pod patronatem honorowym J.E. Ambasadora Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, J.E. Jana Tombińskiego – Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej wBrukseli i Mirosława Milewskiego – Prezydenta Miasta Płocka oraz patronatem naukowym prof. dr. hab. Andrzeja Rachuby – Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

 

Z okazji litewskiego święta prezes MKE-A w Płocku złożył gratulacje na ręce ambasadora Litwy. Podziękował też za czteroletni już patronat nad konkursem, a także złożoną w maju wizytę w płockim Ratuszu oraz I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Marceliny Rościszewskiej, I Prywatnym Liceum Plastycznym i Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły – płockich liceach, których młodzież w ramach Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego ma wielkie możliwości spotkań i dyskusji z wybitnymi postaciami współczesnego życia publicznego.

 

Ambasador wręczył prezesowi MKE-A z wyrazami wielkiego szacunku „Historię przedstawicielstwa dyplomatycznego Litwy w Polsce”, której jest współautorem. Opracowanie to ukazało się przed rokiem z okazji 1000-lecia Litwy i 90-lecia działalności przedstawicielstwa dyplomatycznego Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz znakomitej ikonografii zawiera interesujące treści, jak choćby nieznany szerzej fakt nadania 13 stycznia 1991 roku (atak sowieckich czołgów na wieżę telewizyjną w Wilnie) przez Radę Najwyższą Litwy Algirdasowi Saudargasowi, przebywającemu w Polsce ministrowi spraw zagranicznych Litwy, pełnomocnictw do utworzenia Litewskiego Rządu na Uchodźstwie w sytuacji, gdy parlament i rząd nie mogłyby normalnie funkcjonować.

 

To jedne z ostatnich czynności ambasadora Egidijusa Meilūnasa, który niebawem kończy rozpoczętą przed sześcioma laty misję dyplomatyczną w Polsce. W zgodnej opinii osobistości, które miały zaszczyt spotykać się z litewskim dyplomatą, ów absolwent medycyny i prawa Uniwersytetu Wileńskiego, doradca Prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa ds. polityki zagranicznej, podczas pobytu w naszym kraju wykazał się świetną znajomością złożonej problematyki, jaką stanowią stosunki polsko-litewskie. W Płocku zapamiętany zostanie jako wybitny dyplomata, który nie wahał się wesprzeć swym dobrym imieniem nowego spojrzenia na epokę Jagiellonów, a Władysława Jagiełłę w szczególności. Dobrze to wróży umacnianiu współpracy Polski i Litwy, a jak zauważył Attaché ds. Kultury Ambasady Republiki Litewskiej Jurgis Giedrys, również dalszemu wsparciu przez Litwę Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW.

 

Zdjęcie: Attaché ds. Kultury Ambasady Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Jurgis Giedrys i Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku Marek Mroczkowski

 

Skan: Jurgis Akromas, Paweł Libera, Egidijus Meilūnas, Evaldas Stankevičius, Audrius Žulys, Historia przedstawicielstwa dyplomatycznego Litwy w Polsce, wyd. DiG, Warszawa 2009