Ambasadorowie Czech, Litwy Słowacji i Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej – patronami honorowymi II Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”

Organizowany przez I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku, wspierany przez Katedrę Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, a także Ambasady Czech, Litwy, Słowacji i Węgier, II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach” rozstrzygnięty zostanie dnia 29 listopada 2013 roku podczas uroczystości wręczenia nagród i wernisażu wystawy pokonkursowej w Muzeum Mazowieckim w Płocku przy ulicy Tumskiej 8. Honorowy patronat międzynarodowy objęli: Ambasador Republiki Czeskiej, Ambasador Republiki Litewskiej, Ambasador Republiki Słowackiej i Ambasador Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej.

W pismach kierowanych na ręce Małgorzaty Mroczkowskiej – Dyrektora I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku czytamy między innymi:

Jego Ekscelencja ing. Jan Sechter – Ambasador Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej: Cenię sobie młodych ludzi, którzy mają swoje pasje i z chęcią wspieram inicjatywy umożliwiające im te pasje rozwijać. W nawiązaniu do udanej współpracy w roku ubiegłym pragnę Panią poinformować, iż z prawdziwą przyjemnością obejmę patronat honorowy nad Międzynarodowym Konkursem Plastycznym „Pamiętajcie o ogrodach”.

Jej Ekscelencja Loreta Zakarevičienė – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej: Z przyjemnością wyrażam zgodę na objęcie patronatem tego międzynarodowego wydarzenia, wspierającego rozwój utalentowanej artystycznie młodzieży z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wszystkim uczestnikom życzę wiele satysfakcji z rozwoju pasji i zainteresowań twórczych.

Jego Ekscelencja Vasil Grivna – Ambasador Republiki Słowackiej w Rzeczypospolitej Polskiej: W pełni popieram […] inicjatywę w przekonaniu, że stwarza ona utalentowanej młodzieży z państw naszego regionu Europy znakomitą okazję do zaprezentowania swych osiągnięć oraz spotkania z rówieśnikami z sąsiednich krajów, z którymi najłatwiej im zapewne porozumieć się uniwersalnym językiem sztuki. Pewnie wierzę, że to jeden z najlepszych sposobów, by poszerzać horyzonty młodych ludzi i umożliwiać im nawiązywanie ponadnarodowych przyjaźni, sprzyjających zacieśnianiu wzajemnych stosunków, tolerancji i integracji. Dlatego też z przyjemnością ponownie obejmuję honorowy patronat nad II Międzynarodowym Konkursem Plastycznym „Pamiętajcie o ogrodach”.

Jego Ekscelencja dr Iván Gyurcsík – Ambasador Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej: Serdecznie dziękuję za Pani list z 16 września 2013 r. Mam zaszczyt poinformować, że akceptuję Patronat Honorowy nad Międzynarodowym Konkursem Plastycznym „Pamiętajcie o ogrodach”.