DYPLOM 2015

Już po raz osiemnasty – na kilka tygodni przed maturą – odbył się praktyczny egzamin dyplomowy oraz egzamin z historii sztuki w I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska powołała Państwową Komisję Egzaminacyjną. Na czele stanęła Dyrektor Szkoły Małgorzata Mroczkowska jako Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. W skład PKE weszli członkowie Rady Artystycznej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku: prof. prof. Paweł Chmielecki, Krzysztof Dębowski, Maciej Jeziórski, Włodzimierz Kwiatkowski, Anna Macionek-Stańko, Jacek Markiewicz, Marek Mroczkowski, Magdalena Sikorska-Tokarska.

Obrona dyplomów i pozytywnie zdany egzamin z historii sztuki to równocześnie formalne nadanie absolwentom I Prywatnego Liceum Plastycznego kwalifikacji zawodowych artysty plastyka, a tym samym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka w zakresie specjalizacji wystawienniczej.

Stwarza to naszym absolwentom w obecnej sytuacji ekonomicznej bardzo dobre perspektywy pracy zawodowej i możliwość realizacji swych zainteresowań oraz twórczych ambicji, pasji i życiowych aspiracji. Umożliwia podjęcie pracy m.in. w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, firmach reklamowych, mediach i wydawnictwach. Tworzy przewagę rynkową dla własnej firmy.

Równocześnie pomyślnie zdane w I Prywatnym Liceum Plastycznym egzaminy maturalne umożliwią podjęcie nauki na tak atrakcyjnych kierunkach studiów jak malarstwo, grafika, rzeźba, ceramika i szkło, tkanina i ubiór, fotografia, architektura wnętrz i scenografia, wzornictwo przemysłowe, ogrodnictwo i architektura krajobrazu, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, ochrona dzieł kultury, edukacja artystyczna, zarządzanie kulturą wizualną, intermedia i komunikacja multimedialna.

Pod kierunkiem promotora artysty plastyka prof. Macieja Jeziórskiego przygotowane zostały dyplomy:
Paulina Augustyniak – Motywy ozdobno-magiczne we wnętrzach. Łapacze snów.
Sandra Redlicka – Wzornictwo z motywem abstrakcyjnym na tkaninie.

Pod kierunkiem promotora artysty plastyka prof. Włodzimierza Kwiatkowskiego przygotowane zostały dyplomy:
Andżelika Halińska – Malarstwo artystyczne na odzieży użytkowej.
Karolina Rempuszewska – Identyfikacja graficzna dla własnej pracowni artystycznej.

Pod kierunkiem promotor artysty plastyka prof. Magdaleny Sikorskiej-Tokarskiej przygotowane zostały dyplomy:
Aleksandra Osiecka – Identyfikacja graficzna drużyny koszykarskiej. Opracowanie znaków graficznych i ich zastosowanie.
Przemysław Kaźmierczak – Identyfikacja wydawnictwa. Opracowanie zestawu okładek do komiksów.
Paulina Różańska – Identyfikacja graficzna plakatów do trzech gatunków filmowych.

Zdjęcia: Paweł Chmielecki