Uroczystość wręczenia nagród i wernisaż wystawy V Regionalnego Konkursu Plastycznego „Mój krajobraz”. Podziękowania od Starosty Powiatu Płockiego [FOTO]

Po raz piąty rozstrzygnięty został Regionalny Konkurs Plastyczny „Mój Krajobraz” organizowany przez I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny sprawia, iż konkurs stanowi ważną płaszczyznę integracji środowisk artystycznych szkół podstawowych i gimnazjów powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. Z tej racji patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Powiatu Płockiego Mariusz Bieniek.

Sto dwadzieścia pięć prac z dwudziestu jeden szkół podstawowych i gimnazjów ocenili artyści plastycy I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku: prof. Magdalena Sikorska-Tokarska, prof. Maciej Jeziórski, prof. Włodzimierz Kwiatkowski oraz prof. Anna Macionek-Stańko, która jako przewodnicząca Jury podkreśliła wysoki poziom nadesłanych prac, charakteryzujących się dużymi walorami plastycznymi, interesującymi pomysłami oraz umiejętnościami kompozycyjnymi. Młodzi twórcy potrafili wykorzystać różnorodne techniki plastyczne, m.in. ołówek, kredkę, pastele, farby plakatowe, farby olejne, farby akrylowe, akwarele, wycinanki, collage.

Warto przypomnieć tegorocznych laureatów, którzy wraz z opiekunami artystycznymi niemal w komplecie przybyli na uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień:

Szkoły podstawowe
I miejsce – Alicja Sieczkowska, Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku (opiekun artystyczny Monika Krzemińska)
II miejsce – Zuzanna Gorczyca, Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku(opiekun artystyczny Katarzyna Czwartek)
III miejsce – Dominika Hajnowska, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku (opiekun artystyczny Małgorzata Zadrożna-Szochner)
Wyróżnienie: Zuzanna Łukaszewska, Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku (opiekun artystyczny Katarzyna Czwartek)

Gimnazja
I miejsce – Rafał Kwiatkowski, Gimnazjum im. prof. Jerzego Kondrackiego w Łącku (opiekun artystyczny Anna Łączyńska)
II miejsce – Filip Dorian Drabik, Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku (opiekun artystyczny Jolanta Gostomska)
III miejsce – Aleksandra Jarzyńska, Gimnazjum im. prof. Jerzego Kondrackiego w Łącku (opiekun artystyczny Anna Łączyńska)
Wyróżnienie: Karina Zielińska, Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie (opiekun artystyczny Irena Tłusty)

Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego Małgorzata Mroczkowska powiedziała m.in.: Dzieci i młodzież często wyrażają myśli w formie rysunków, wykorzystując swoją kreatywność, oryginalność i radość z odkrywania otaczającego je świata. Chcielibyśmy wobec tego dać uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych Mazowsza Północnego możliwość twórczego wyrażenia siebie i swoich uczuć. Temat jest im bardzo bliski: przedstawienie w formie plastycznej ich świata osobistego, ich „wewnętrznego krajobrazu” – świata marzeń i wyobrażeń, ale również rzeczywistości otaczającej ich każdego dnia.

Konkurs od pięciu już lat inspiruje twórców do wykonania prac plastycznych, których motywem przewodnim jest bliski krajobraz w różnorodnych aspektach, widziany oczami młodego człowieka. Konkurs umożliwia doskonalenie umiejętności malarskich i rysunkowych, wymianę doświadczeń uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, twórczą prezentację dokonań w zakresie malarstwa i rysunku i metod pracy w ramach plastyki oraz promocję utalentowanych dzieci i młodzieży, wrażliwych estetycznie i twórczo aktywnych.

Starosta Powiatu Płockiego Mariusz Bieniek oraz Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Małgorzata Struzik w liście skierowanym do uczestników napisali m.in.: Z prawdziwą satysfakcją przekazujemy młodzieży serdeczne podziękowania za pomnażanie naszego dziedzictwa kulturowego, życząc wytrwałości oraz wielu dalszych sukcesów artystycznych.

Dyrektor Małgorzata Mroczkowska mogła też usłyszeć od Starosty Powiatu Płockiego wyrazy uznania za szczególną rolę jako organizatora tak ciekawego przedsięwzięcia. Liceum plastyczne posiada dużą tradycję w kształtowaniu postaw młodzieży, która swoim talentem, pasją, wielkim zaangażowaniem i przygotowaniem świadczy, że idea edukacyjna, jaka panuje w Państwa szkole, jest gwarancją wiedzy i dobrego przygotowania do zawodu. […] Dziękujemy za tworzenie wśród uczniów I Prywatnego Liceum Plastycznego dobrego klimatu troski o nasze narodowe dziedzictwo, jego wzbogacanie, pomnażanie i prezentowanie przy każdych nadarzających się okazjach.

Uroczystość wręczenia nagród i wernisaż wystawy V Regionalnego Konkursu Plastycznego odbyły się w sali wystawowej I Prywatnego Liceum Plastycznego z udziałem laureatów, ich opiekunów artystycznych, a także członków jury, młodzieży „Plastyka” i I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej. Prace nagrodzone oraz wyróżnione udziałem w wystawie oglądać można do końca maja, wstęp wolny.