BEZPŁATNY
kurs przygotowawczy do średniej szkoły artystycznej
od lutego 2017 roku

Zapraszamy uzdolnioną plastycznie młodzież gimnazjalną
na zajęcia z zakresu rysunku, malarstwa i rzeźby
oraz dodatkowo
fotografii i grafiki komputerowej

Zaliczony pozytywnie kurs zwalnia z egzaminu praktycznego do liceum plastycznego.
Zajęcia prowadzą artyści plastycy – profesorowie I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku
(rok założenia 1993, posiada uprawnienia szkoły publicznej, działa pod opieką Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie)
Kurs w specjalistycznych pracowniach i studiach, z najnowocześniejszym obecnie w kraju wyposażeniem

Zapisy pod telefonem +48 24 364 07 20 lub osobiście (zapraszamy!) w kancelarii szkoły przy ul. Sienkiewicza 26

PRZYJDŹ, A ZOBACZYSZ!…