Prof. Maciej Jeziórski, nauczyciel podstaw projektowania i aranżacji przestrzeni – nauczycielem mianowanym

To wynik postępowania egzaminacyjnego, które odbyło się w Warszawie i zdania egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie ustawy Karta Nauczyciela (1982) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (2013) pracom Komisji Egzaminacyjnej przewodniczył przedstawiciel organu prowadzącego I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego Marek Mroczkowski – ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wśród członków Komisji Egzaminacyjnej byli też Dyrektor Szkoły Małgorzata Mroczkowska – ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i dwóch ekspertów z listy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autor: Marek Mroczkowski