I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego – jedną z najlepszych szkół artystycznych w Polsce

„W trakcie kontroli nie dostrzeżono w funkcjonowaniu szkoły żadnych działań (w tym tych niebędących przedmiotem kontroli) niezgodnych ze Statutem czy obowiązującymi przepisami prawa stanowiącymi podstawę kontroli. […] Szkoła spełnia warunki określone w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)”.

To końcowe zapisy „Protokołu kontroli przestrzegania prawa”, jaki ostatnio wpłynął do I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku. Ustaleń dokonał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej poprzez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

„Vivat academia, vivant professores”!