Prof. zw. Rafał Zygmunt Strent – Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Komisji Nagród Prezesa Rady Ministrów, b. Dziekan Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, b. Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków