Radosław Lewandowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego