Jego Ekscelencja Jan Sechter – Ambasador Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej