O sukcesach publikujemy w wydawnictwie akademickim SGGW w Warszawie

W numerze 85 AGRICOLI – czasopisma uczelnianego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ukazał się artykuł Marka Mroczkowskiego, zatytułowany: I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach”. Lead brzmi następująco: Obraz „Szklarnia” Joanny Krysztoforskiej, uczennicy I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, otrzymał Grand Prix I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”, nad którym zagraniczny patronat honorowy objęli: JE Jan Sechter – Ambasador Republiki Czeskiej, JE Vasil Grivna – Ambasador Republiki Słowackiej i JE Iván Gyurcsík – Ambasador Węgier. Patronat honorowy objęli również Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty, prof. dr hab. Alojzy Szymański – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka.