Marek Mroczkowski, I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny “Pamiętajcie o ogrodach”, AGRICOLA Pismo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nr 85, maj 2013