Marek Mroczkowski, “Polska Jagiellonów”, Biuletyn Plastyk.pl „Aneks”, Nr 2 luty 2013, wybór publikacji 2010-2012, wyd. specjalne Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

Biuletyn Plastyk „Aneks”