Marek Mroczkowski, IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Pamiętajcie o ogrodach”, AGRICOLA Pismo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nr 82, maj 2012