Marek Mroczkowski, Polska Jagiellonów, Biuletyn Plastyk.pl, Nr 9 wrzesień 2012, wyd. Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

Biuletyn Centrum Edukacji Artystycznej