Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku

Absolwenci „Plastyka” zdali z wynikiem pozytywnym egzaminy i obronili dyplomy przed Państwową Komisją Egzaminacyjną otrzymując tytuły zawodowe plastyka o specjalności techniki graficzne – specjalizacja projektowanie graficzne oraz specjalności aranżacja przestrzeni – specjalizacja aranżacja wnętrz.

Podziękowania i kwiaty od absolwentów dla Dyrektor Małgorzaty Mroczkowskiej, w której ręce zabrzmiał ostatni już szkolny dzwonek, a także wychowawczyni Anny Macionek-Stańko oraz członków Rady Artystycznej i Pedagogicznej I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku. Programem słowno-muzycznym z elementami kabaretu pożegnali starszych kolegów i koleżanki uczniowie z młodszych klas, dla których wzorem może być dwudziesty już rocznik absolwentów, a wśród nich m.in. Karolina Boruszewska z najwyższą średnią ocen na świadectwie z biało-czerwonym paskiem. Bogatszy o czteroletnie doświadczenia Przemysław Sztupecki udzielił też kilku cennych rad młodszym uczniom.

Teraz już tylko egzamin dojrzałości. Red. SI „Plastyka” życzy absolwentom dobrych wrażeń, sukcesów maturalnych i podboju świata.

Zdjęcia: Marcin Mroczkowski