Wręczenie dyplomów i nagród VIII Regionalnego Konkursu Plastycznego „Mój krajobraz”

Do sali wystawowej I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku przybyli niemal wszyscy laureaci VIII Regionalnego Konkursu Plastycznego „Mój krajobraz”, by odebrać dyplomy i nagrody, a także uczestniczyć w wernisażu wystawy pokonkursowej, prezentującej najlepsze prace uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego.

Uroczystość otworzyła Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego Małgorzata Mroczkowska, plastyczne dokonania uczestników konkursu podsumowała Przewodnicząca Jury artysta plastyk Anna Macionek-Stańko. Laureatom, opiekunom artystycznym oraz reprezentowanym przez nich szkołom podstawowym i gimnazjom przekazane zostały dyplomy. Młodzi twórcy otrzymali także w formie nagród profesjonalne materiały plastyczne, ufundowane przez płocki „Plastyk”. Z pewnością posłużą artystom do rozwijania swoich pasji i zainteresowań dobrą sztuką. Odnotować też warto interesujące rozmowy o sztuce, muzyce i poezji, głównie z udziałem Anny Kil, Aleksandry Jabłońskiej, Klaudii Michalskiej – uczennic klasy I B „Plastyka”.