Promocja I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w „Tygodniku Płockim”

W numerze 21 (2319) „Tygodnika Płockiego” z dnia 22 maja ukazały się artykuły podkreślające kulturotwórczą rolę i znaczenie I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku w dziedzinie edukacji artystycznej na Mazowszu

W dziale „Edukacja” znajdziemy obszerny artykuł „Krajobrazy bardzo artystyczne” – sprawozdanie z wernisażu i uroczystości wręczenia dyplomów i nagród laureatom VIII Regionalnego Konkursu Plastycznego „Mój krajobraz”, organizowanego przez I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego w Płocku we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem Starosty Powiatu Płockiego.

Jedną z nagród zdobyła Malwina Kobuszewska z I Prywatnego Gimnazjum plastycznego. To utalentowana młoda artystka, laureatka m.in. III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Autoportret, czyli portret własny” (2017), autorka wystawy indywidualnej „Ciało i dusza” w Płockiej Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży (2017). Opiekunem pracy była artysta plastyk prof. Magdalena Sikorska-Tokarska.

W dziale „Wieści z Gostynina” znalazła się też krótka notatka „Sztuka według Boruszewskiej”, przypominająca o bardzo interesującej wystawie rysunku i malarstwa tegorocznej absolwentki „Plastyka” Karoliny Boruszewskiej, której wernisaż „Przestrzenie” odbył się w Galerii im. Pawła Tencera Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie.