Władysław Drapiewski na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Władysław Drapiewski przypomniany został podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ochrona zabytków na Pomorzu i Kujawach. W 100. rocznicę organizacji urzędów konserwatorskich w Polsce” na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Patron I Prywatnego liceum Plastycznego w Płocku ukazany został jako artysta malarz wykonujący liczne i ważne prace konserwatorsko-restauratorskie głównie w diecezji płockiej i chełmińskiej. Zdjęcie do biogramu artysty udostępnił autorce wystawy dr Karolinie Zimnej-Kaweckiej uczestniczący w konferencji historyk sztuki Marek Mroczkowski.

Wśród prelegentów autor koncepcji, tekstu i redakcji „Dokumentacji opisowo-analitycznej, kartograficznej i fotograficznej do wniosku o wpisanie miasta Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego” (1997) prof. dr hab. Marian Arszyński. Organizatorów reprezentowała m.in. Karolina Mrowińska – Przewodnicząca Koła Naukowego Studentów Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, b. uczennica prof. Marka Mroczkowskiego w LO im. Władysława Jagiełły w Płocku.