Karolina Boruszewska w Księdze Chwały

Absolwentka I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego Karolina Boruszewska złożyła pamiątkowy wpis w Księdze Chwały. Uroczystego aktu dokonała wraz z grupą prymusów płockich szkół ponadgimnazjalnych.

Przeniesienie spoczywającej w Towarzystwie Naukowym Płockim Księgi Chwały do Auli Ratusza rokrocznie inauguruje Dni Historii Płocka, których częścią są symboliczne wpisy mających najwyższą średnią absolwentów szkół średnich.

Tradycję tę zapoczątkował Kajetan Morykoni, Rektor Szkoły Wojewódzkiej Płockiej (1819), współorganizator Towarzystwa Naukowego Płockiego (1820). Z listu Prezydenta Płocka do Karoliny Boruszewskiej: „dumny z Pani jest również Płock”. Red. SI gratuluje i życzy teraz sukcesów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.