Wernisaż Andżeliki Miszczuk i Natalii Rutkowskiej w Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Kolorystyczny i fotograficzny „Portret wsi” przyciągnął kulturalny Płock, w tym grono absolwentów, a także uczniów I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego, w szczególności klas pierwszych.

Wystawie towarzyszyły dobrane tematycznie wiktuały domowej proweniencji. Teraz przed Andżeliką studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Natalia zamierza jeszcze zdać egzamin dyplomowy w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Płocku. Red. SI życzy realizacji artystycznych zamierzeń.