Dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie będzie naszym gościem jako przedstawiciel Ambasady Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej

O delegowaniu dr. Jánosa Tischnera poinformowała listownie Dyrektor Małgorzatę Mroczkowską Jej Ekscelencja Ambasador Węgier dr Orsolya Zsuzsanna Kovács.

Podczas uroczystości wręczenia nagród rekomendowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego VII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” Ambasadę Węgier reprezentować będzie Dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie dr János Tischner.

Absolwent historii i polonistyki Uniwersytetu Loranda Eötvösa w Budapeszcie, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2016), jest m.in. autorem wydanej w 2001 roku przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą książki „I do szabli… Polska i Węgry, punkty zwrotne w dziejach obu narodów w latach 1956 oraz 1980-1981”.

Tytuł pracy, obronionej rok wcześniej jako dysertacja doktorska, nawiązuje do historycznego przysłowia podkreślającego niezwykłą w Europie przyjaźń pomiędzy dwoma wielkimi narodami:

Lengyel, magyar – két jó barát,

Együtt harcol s issza borát,

Vitéz s bátor mindkettője,

Áldás szálljon mindkettőre.

Uroczystość odbędzie się dnia 23 listopada 2018 roku. O decyzji Jej Ekscelencji Ambasador Węgier dr Orsolyi Zsuzsanny Kovács Red. SI informuje z prawdziwą przyjemnością.