Przedłużony termin/Extended deadline

Termin nadsyłania prac VII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”zostaje przedłużony do dnia 30 października 2018 roku. Decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym/The date limit to send over the Works for the 7th International Art Competition „Remember the Gardens” has been postponed until the 30th October 2018. The date of posting is confirmed by the post stamp.