Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Laury Mielczarek

Laura Mielczarek otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego. W adresie gratulacyjnym Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Dyrekcji i Rady Pedagogicznej I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego czytamy: „chlubą i dumą szkoły jest Stypendysta Prezesa Rady Ministrów – uczeń zdolny, twórczy, pracowity, zaliczający się do grona najlepszych w kraju. Dziękuję za codzienny trud wkładany w rozwijanie talentów młodych ludzi, zaangażowanie i wytrwałą pracę, za poświęcenie i twórcze działanie, jakie wnosicie w kształtowanie postaw, zachowań i umiejętności młodzieży”.

Stypendium i nagrody wręczali I Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek, Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie Krzysztof Wiśniewski i Radna Miasta Płock Wioletta Kulpa. Laurze towarzyszyli rodzice i Dyrektor Małgorzata Mroczkowska. Uroczystość odbyła się w Sali Barokowej Muzeum Diecezjalnego im. bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego.