Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył Małgorzatę i Marka Mroczkowskich, Magdalenę Sikorską-Tokarską, Annę Macionek-Stańko

Na wniosek Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył założycieli I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzatę i Marka Mroczkowskich Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymała artysta plastyk Magdalena Sikorska-Tokarska, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymała artysta plastyk Anna Macionek-Stańko. Odznaczenia wręczył Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Włodzimierz Gorzelańczyk.

W świetle artykułu 18a ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (Dziennik Ustaw z 2007 roku. Nr 123, poz. 848) medal ten jest nagrodą przyznawaną przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”.

Ceremonia wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęła w Sali Barokowej Muzeum Diecezjalnego im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego część główną Jubileuszu XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku.