Nagrody jubileuszowe za długoletnią pracę w służbie młodzieży, kultury i sztuki wręczone

Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego Małgorzata Mroczkowska wręczyła nagrody jubileuszowe przyznane pracownikom Szkoły za długoletnią pracę w służbie młodzieży, kultury i sztuki.

Otrzymali je: za 25 lat pracy – Marek Mroczkowski, Ewa Wiśniewska, Anna Żółtowska, powyżej 20 lat pracy – Bożena Piórkowska, Teresa Zwarycz, Bożena Żaglewska, Agnieszka Żółtowska, powyżej 15 lat pracy – Edyta Szymczak, Tomasz Szymczak, Piotr Wiśniewski, Ewa Wojtysiak-Szczepańska, 10 lat pracy – Anna Macionek-Stańko, Magdalena Sikorska-Tokarska, Maciej Jeziórski, Anna Pankowska.