Drapiewski modny. W warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i w Gostyninie

Profesorowie i studenci z Pracowni Malarstwa Ściennego Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zaprezentowali inspirowane twórczością Władysława Drapiewskiego dzieła na wystawie „Mała niebieska kredka” w Galerii im. Pawła Tencera Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie.

Inspiracje twórczością Mistrza pokazali studenci i wykładowcy, m.in. Dziekan Wydziału Malarstwa prof. ASP dr hab. Tomasz Milanowski, Prodziekan prof. ASP dr hab. Arkadiusz Karapuda, adi. Grzegorz Mroczkowski oraz pochodzący z Gostynina inicjator adi. Sylwester Piędziejewski, dla którego impulsem była mała niebieska kredka otrzymana od rodziny Władysława Drapiewskiego oraz prace renowacyjno-konserwatorskie (2018) jego polichromii (1938) w kościele św. Hieronima w Sobowie.

W artykule „Z inspiracji Drapiewskiego” redaktor „Tygodnika Płockiego” (nr 4 z dnia 22 stycznia 2019) podkreśla: „Malarze związani z ASP w Warszawie cenią twórczość W. Drapiewskiego”.