Anna Kil, Maja Kłosek i Klaudia Michalska w XI Ogólnopolskim Konkursie Rzeźbiarskim im. Stanisława Zagajewskiego

Uczennice klasy II B Anna Kil, Maja Kłosek i Klaudia Michalska wzięły udział w XI Ogólnopolskim Konkursie Rzeźbiarskim im. Stanisława Zagajewskiego, organizowanym przez Centrum Kultury „Browar B.” oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Modelowane w glinie prace zostaną wypalone w piecu ceramicznym. Wyniki konkursu jury ogłosi dnia 4 kwietnia, w rocznicę śmierci Stanisława Zagajewskiego (ok. 1927-2008), inspirowanego katolicyzmem współtwórcy art brut, którego dzieła są dziś klasyką gatunku, stanowiąc podstawę m.in. zbiorów Collection de l’Art Brut w Lozannie (CHE). Do udziału w konkursie zachęciła i opiekę sprawowała artysta plastyk prof. Sandra Wilczyńska. Wsparciem logistycznym służył zastępca dyrektora Marcin Mroczkowski.

https://ckbrowarb.pl
http://muzeum.wloclawek.pl
https://www.artbrut.ch/fr_CH/auteurs/la-collection-de-l-art-brut/zagajewski-stanislaw