Maja Kłosek laureatką XI Ogólnopolskiego Konkursu Rzeźbiarskiego im. Stanisława Zagajewskiego we Włocławku

Maja Kłosek z klasy II B została laureatką XI Ogólnopolskiego Konkursu Rzeźbiarskiego im. Stanisława Zagajewskiego. Otrzymała jedno z trzech wyróżnień, które oprócz I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego przypadły uczniom szkół plastycznych w Łodzi i Dąbrowie Górniczej.

Na wystawie znalazły się również rzeźby Anny Kil i Klaudii Michalskiej, a z nadesłanych prac jedną z najciekawszych był relief Adrianny Wołosz. Nauczycielem rzeźby w klasie II B jest artysta plastyk prof. Sandra Wilczyńska. Laureatce towarzyszyła dyrektor Małgorzata Mroczkowska oraz z-ca dyr. Marcin Mroczkowski (auto/foto).

Ogłoszenie wyników odbyło się w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, gdzie nagrody wręczała zastępca prezydenta Włocławka Barbara Moraczewska. Uroczystość miała miejsce w obecności przedstawicieli organizatorów: dyrektor Centrum Kultury „Browar B.” Lidii Piechockiej-Witczak i dyrektora Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotra Nowakowskiego.