Warsztaty projektowania przestrzennego z absolwentką Plastyka i Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, studentką TU Delft (NLD) Kingą Murawską

Nasza absolwentka Kinga Murawska, trzykrotna laureatka Stypendium Prezesa Rady Ministrów RP, przeprowadziła w klasie I A i II A prezentację studiów architektury i urbanistyki oraz warsztaty z zakresu projektowania przestrzennego.

Zachęcała do aktywnego udziału w kołach naukowych i organizacjach studenckich, korzystania z programu Erasmus. W postindustrialnej pustce nowego parkingu przy ul. Tumskiej w Płocku zrealizowała z uczniami projekt zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji obszaru. Organizatorem wydarzenia był art. plast. prof. Maciej Jeziórski.

Kinga Murawska zrealizowała licencjat na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Obecnie rozpoczyna studia na Uniwersytecie Technicznym w Delft (NLD), dziewiętnastej uczelni technicznej na świecie w rankingu „Times Higher Education” (World University Rankings 2019, kategoria: inżynieria i technologia). Magisterium planuje realizować z zakresu urbanistyki na Wydziale Architektury i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Technicznego w Delft.

http://wa.pwr.edu.pl
https://www.tudelft.nl/en/architecture-and-the-built-environment