Dyplom „Projekt graficzny gry komputerowej” Sandry Cieślak w kwartalniku „Szkoła Artystyczna” Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Sandra Cieślak i jej dyplom „Projekt graficzny gry komputerowej” (2019) w kwartalniku „Szkoła Artystyczna” nr 2 (6) 2019, wydawanym przez Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Reprodukcja znajduje się w artykule wicedyrektora Centrum Edukacji Artystyczne w Warszawie Włodzimierza Gorzelańczyka „XIV Biennale – artystyczna konfrontacja dyplomów plastyków” (s. 202) rozdziału „Nasi uczniowie i absolwenci” wraz z informacją: „nauczyciel prowadzący Magdalena Sikorska-Tokarska, I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego w Płocku”.