Tykocin – Bohoniki – Białystok: nasi absolwenci dr sztuki Katarzyna Bąkowska-Roszkowska i dr sztuki Daniel Rycharski – na zdjęciu z 2003 roku

Zdjęcie wykonane zostało w autokarze podczas powrotu do Płocka z całodniowej szkolnej wycieczki edukacyjnej „Śladami wielkich religii. Tykocin – Bohoniki – Białystok” w 2003 roku.

Wówczas uczniowie, a dziś dr sztuki Katarzyna Bąkowska-Roszkowska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) i dr sztuki Daniel Rycharski (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie) uczestniczyli wraz koleżankami i kolegami klasy drugiej w interesującej wycieczce śladami wielkich religii Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Uczniowie Plastyka podziwiali zabytki polskiego dziedzictwa kultury duchowej i materialnej. W Tykocinie – Wielką Synagogę (1642) i kościół św. Trójcy (1742-1760), w Bohonikach – meczet Tatarów polskich (przed 1717, odbudowa XIX w.), w Białymstoku – sobór św. Mikołaja (1843-1846). Opiekunami wycieczki edukacyjnej byli katechetka s. Anna Maria Krzemińska, która przygotowała jej program oraz historyk Marek Mroczkowski i opiekun Samorządu Uczniowskiego Małgorzata Roczeń.

Zdjęcie zaczerpnięte z monografii: Marek Mroczkowski, Szkoła z kulturą. I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego. Zarys dziejów i osiągnięć szkoły artystycznej w Płocku w latach 1993-2018, Płock 2018, s. 197.