Ekskluzywna wycieczka edukacyjna do Warszawy

W programie wyjazdu do Warszawy znalazły się wystawy czasowe w Pałacu Prezydenckim, Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum Narodowym, Muzeum Świat Iluzji.

Wycieczkę edukacyjną do Warszawy rozpoczęło zwiedzanie wystawy czasowej w Pałacu Prezydenckim „Oblicza Polski – oblicza Polaków”, na którą zaprosił uczniów Plastyka Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Kolarski. Podziwiać można było wypożyczone z Muzeum Narodowego w Krakowie dzieła między innymi Pompeo Batoniego, Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego, Zbigniewa Pronaszki, Wlastimila Hofmana, Wiesława Szamborskiego.

Dodatkową atrakcją było zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego: Sień Wielka, Kaplica Zwiastowania Pańskiego, Antyszambra, Sala Bankietowa, Sala Biała, Sala Niebieska, Sala Chorągwiana, Sala Orderu Orła Białego i Sala Kolumnowa, w której Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje i odwołuje Prezesa i Członków Rady Ministrów, wręcza nominacje profesorskie, sędziowskie, promocje generalskie, podejmuje akredytowanych Ambasadorów Korpusu Dyplomatycznego.

Kolejnym punktem programu wycieczki do Warszawy była Kordegarda Galeria Narodowego Centrum Kultury, a w niej polskie plakaty z lat 1918-1922 autorstwa między innymi Wojciecha Kossaka, Władysława Skoczylasa, Juliusza Pola, Władysława Teodora Bendy, Kamila Mackiewicza.

W drugiej części ekspozycji współczesne plakaty Wojciecha Korkucia z wizerunkami Ojców Niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, i Wincentego Witosa. Ich wizerunkom towarzyszyły cytaty charakterystyczne dla każdego z mężów stanu oraz repliki noszonych przez nich nakryć głowy: maciejówka Józefa Piłsudskiego, cylinder Ignacego Jana Paderewskiego, trilby Romana Dmowskiego, melonik Wojciecha Korfantego, fedora Wincentego Witosa, homburg Ignacego Daszyńskiego.

Następny etap to Muzeum Plakatu w Wilanowie, pierwsza tego typu placówka na świecie (1968), oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Kolekcja liczy ponad 61 tysięcy obiektów. Oprócz stałej ekspozycji polskiej szkoły plakatu (od dzieł prowadzących katedrę plakatu warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Józefa Mroszczaka i Henryka Tomaszewskiego) posiada prace tak wybitnych twórców jak Pablo Picasso, Joan Miró, Andy Warhol, Niklaus Troler, Koichi Sato.

Tym razem również wystawa czasowa „Tożsamość polska” prezentująca niemal 300 plakatów ugrupowanych w działy narodowej ikonografii: Pejzaż polski – krajobraz ojczysty, Godło, flaga, barwy, Żołnierz polski, Polonia, Marka polska, Imponderabilia, Panteon, Silva rerum, Imaginarium, Appendix.

Punkt czwarty wycieczki: Muzeum Narodowe w Warszawie. Wystawę czasową „Widoczne Niewidoczne/Pokaz malarstwa XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” przygotował zespół pracowników Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie pod kierunkiem kurator dr Anny Manickiej.

Kolekcję 143 obrazów podzielono na dziesięć sekcji, które objęły obszary historii, polityki, nurtów artystycznych, estetyki, socjologii i metafizyki: Jesteśmy…, Deformacja i geometria, Gry barwne, Realizmy, Postęp i cywilizacja, Upadek i rozpad, Nowy człowiek, Materia organiczna, Obecność rzeczy, Inne stany świadomości.

Znalazły się w nich dzieła najwybitniejszych polskich malarzy, między innymi Stanisława Ignacego Witkiewicza, Zofii Stryjeńskiej, Andrzeja Wróblewskiego, Zdzisława Beksińskiego, Tadeusza Kantora, Romana Opałki, Ewy Kuryluk, Tamary Łempickiej, Jana Cybisa, Kazimierza Mikulskiego.

Program wycieczki zakończony został rozrywkowo i interaktywnie. „Świat pozorów, złudzeń i paradoksów” w otwartym przed rokiem Muzeum Świat Iluzji przy Rynku Starego Miasta w Warszawie. Pokój Luster, Pochylony Pokój, Komnata Cieni, Tunel Vortex, Pokój Amesa, Krzesło Bucheta, Kalejdoskop, Zbiór Grafik, a także Magic Box.

Zwiedzanie ekspozycji odbyło się pod kierunkiem przewodników i kuratorów wystaw. Program wycieczki przygotował i pieczę nad całością sprawował artysta plastyk prof. Maciej Jeziórski z pomocą artysty plastyk prof. Anny Wojnarowskiej. Serwis fotograficzny przygotował prof. Paweł Chmielecki.

https://plastyk-plock.pl/index.php/2019/04/07/zaproszenie-z-kancelarii-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej/?fbclid=IwAR3b3K6Wac2UW0dBtxUU10q9G9A_pg-lwaG_CqDJNVuC9SIzlbGMZx5-jZI

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1303,otwarcie-wystawy-oblicza-polski–oblicza-polakow.html

https://kordegarda.org/pl

http://www.postermuseum.pl/wystawy/tozsamosc-polska,80.html

http://www.mnw.art.pl/wystawy/widoczne-niewidoczne-pokaz-malarstwa-xx-wieku-ze-zbiorow-muzeum-narodowego-w-warszawie,226.html

https://swiatiluzji.pl