I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w książce „Artystyczny Płock”

Wydrukowana w MediaKolor w 2019 roku, licząca 454 strony książka to owoc benedyktyńskiej pracy Mirosława Łakomskiego, niestrudzonego poszukiwacza i popularyzatora historii i ikonografii Płocka.

Tym razem malarskie, fotograficzne, teatralne, filmowe, literackie, muzyczne i estradowe oblicze Płocka. W rozdziale „Instytucje kultury” sławny Plastyk znalazł się w zacnym gronie, obok Muzeum Mazowieckiego, Muzeum Diecezjalnego im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, Muzeum Żydów Mazowieckich, Regionalnego Muzeum Poczty, Towarzystwa Naukowego Płockiego, Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego, Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego, Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego, Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego, Płockiej Galerii Sztuki, Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Themersonów.

Mirosław Łakomski jest artystą plastykiem, członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa, autorem 15 wystaw indywidualnych, uczestnikiem ok. 70 wystaw zbiorowych. Wykonał ponad 100 plakatów filmowych, teatralnych i muzycznych, 45 okładek, 80 znaków graficznych. Opublikował 19 książek i albumów poświęconych historii i ikonografii Płocka.

Pracował w Płockim Domu Kultury, PSS Zgoda, był kierownikiem pracowni malarsko-modelatorskiej Teatru Płockiego (1974-1991). Założył Agencję Reklamową i Wydawnictwo Via-Art-City, które prowadził w latach 1991-2015.

Otrzymał wyróżnienie w Konkursie Wiosennym miesięcznika „Jazz” w dziale grafiki za zestaw linorytów (1972), nagrodę Kongresu Polonii Amerykańskiej za projekt Znaczka Kopernikańskiego dla poczty USA (1973), wyróżnienie w konkursie na plakat X Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Berlinie (1973), nagrodę główną w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Sacrum we współczesnej plastyce polskiej” (1979), wyróżnienie honorowe 15 Key Art Awards – The Hollywood Reporter (1986), nagrodę w konkursie na plakat z okazji 25-lecia Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Grafików Projektantów Icograda (1987). Posiada odznakę Zasłużony Działacz Kultury (1986) i medal Laude Probus (2012).

http://www.poster.com.pl/old/lakomski.htm
http://firmoteka.plocman.pl/pages/lakomski
https://desa.pl/pl/artysci/miroslaw-lakomski
https://dziennikplocki.pl/?tag=miroslaw-lakomski&print=print-search
https://www.youtube.com/watch?v=Uf_esa2OW5w