Widzieliśmy dzieło Leonarda da Vinci w Muzeum XX. Czartoryskich

Widzieliśmy „Damę z gronostajem”. W kolekcji malarstwa europejskiego są też m.in. Lukas Cranach Mł., Rembrandt van Rijn, Peter Bruegel St., Hans Holbein, Andrea Mantegna, Jan Matejko.

Myśl ks. Izabeli Czartoryskiej: „Ojczyzno, nie mogłam Cię obronić, niechaj Cię przynajmniej uwiecznię” ilustrują unikatowe zbiory, m.in. dyptyk króla Jadwigi Andegaweńskiej, haft królowej Anny Jagiellonki, pierwsza chorągiew województwa mazowieckiego, żupany i buławy hetmanów Stanisława Żółkiewskiego i Stefana Czarnieckiego, trofea wiedeńskie króla Jana III Sobieskiego, laska sejmowa marszałka Stanisława Małachowskiego, szachy ks. Adama Kazimierza Czartoryskiego, teczka króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, chorągiew naczelnika Tadeusza Kościuszki, szpada, epolety, Virtuti Militari, Legia Honorowa ks. Józefa Poniatowskiego, kurtka mundurowa generała Jana Henryka Dąbrowskiego, maska pośmiertna Fryderyka Chopina, frak mundurowy i Virtuti Militari ks. Adama Jerzego Czartoryskiego.

Dewizę „Przeszłość Przyszłości” symbolizuje pomost łączący trzecie kondygnacje przeszkolonego patio Muzeum XX. Czartoryskich, najnowocześniejszego obecnie muzeum na świecie. Na ekspozycję czekają jeszcze zbiory sztuki starożytnej Egiptu, Grecji, Etrusków i Rzymu.

Zbiory wraz z Biblioteką XX. Czartoryskich zostały zakupione przez Skarb Państwa za kwotę 100 milionów euro i trwale dzięki temu zabezpieczone dzięki decyzji Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.