Sala wystawowa pełna – kurs badający predyspozycje plastyczne kandydatów rozpoczęty

Rozpoczęły się zajęcia artystyczne badające predyspozycje plastyczne kandydatów do naszej szkoły. Odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące harmonogramu oraz zakresu zadań z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej.

Kandydaci oraz towarzyszący im rodzice zwiedzili szkołę i pracownie artystyczne, w czym pomagali i podziękowania otrzymują: Amelia Baszewska (I B), Maja Dubik, Dominika Hajnowska, Paulina Pietruszka, Paulina Sobiecka, Julia Warchałowska, Julia Wójcik (I D), Szymon Rutkowski (I E), Jakub Libich, Kornelia Olewniczak (II A), Sara Ali, Beata Brzozowska, Marta Popławska (II B), Anna Kil, Maja Kłosek, Zuzanna Wójcik (III B), Julia Staszewska (IV A).

Widoczne już w tej chwili ogromne zainteresowanie nauką w liceum artystycznym pozwala przewidywać kolejną rekordową rekrutację do słynnego płockiego Plastyka – szkoły z kulturą.