Przerwa w nauczaniu stacjonarnym przedłużona do dnia 24 maja br.

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podpisał rozporządzenie, którym przedłuża przerwę w nauczaniu stacjonarnym w szkołach i placówkach oświatowych. Nadal będzie odbywać się nauczanie na odległość.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego z dnia 24 kwietnia 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 kształcenie na odległość w I Prywatnym Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku zostaje przedłużone do dnia 24 maja 2020 roku.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

https://cea-art.pl/ksztalcenie-na-odleglosc-w-szkolach-i-placowkach-przedluzone-do-24-maja-br/