Optical art w Plastyku

Oto, jak w ramach podstaw projektowania i pod zdalnym kierunkiem artysty plastyka prof. Macieja Jeziórskiego radzą sobie uczniowie klas pierwszych w sztuce iluzji przestrzeni na płaskiej kartce papieru.

Wyróżniamy dzieło Kingi Grapatyn z klasy I D. Prekursor op-artu Victor Vasarely też byłby zadowolony.