Mamy Internet bezpłatny, szerokopasmowy i bezpieczny

Dzięki rządowemu programowi i budżetowi państwa podnosimy kompetencje cyfrowe uczniów wspomagając proces kształcenia bezpłatnym, szybkim i zabezpieczonym dostępem do zasobów internetowych.

I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku wchodzi w szerokopasmową i bezpieczną Ogólnopolską Sieć Edukacyjną, której operatorem jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.

Rządowy program wartości ponad 1,3 mld PLN w skali kraju umocowany jest ustawowo (Dz. U. 2020 poz. 1334), kontrolę nad wdrażaniem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa sprawuje Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej.