Plener malarsko-fotograficzny na 840-lecie Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku

Jubileusz Małachowianki uczcili pędzlem i obiektywem uczniowie I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego, którego patron stworzył polichromię kaplicy szkolnej św. Kazimierza.

Młodzi artyści uświetnili swoimi pracami malarskimi i fotograficznymi Jubileusz 840-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, najstarszej polskiej szkoły, funkcjonującej w tym samym miejscu od 1180 roku, kiedy to przypuszczalnie istniało już wówczas benedyktyńskie trivium przy kolegiacie św. Michała Archanioła.

W słynnej Małachowiance dzieło malarskie kaplicy szkolnej św. Kazimierza wykonał w latach 1926 i 1928-1929 sam mistrz Władysław Drapiewski. Podczas inaugurującej pierwszy powojenny rok szkolny 1945/1946 mszy świętej jako ministranci służyli Tadeusz Mazowiecki i Jerzy Mroczkowski.

Polichromia ta została zdewastowana i pokryta tynkiem na początku lat siedemdziesiątych na polecenie władz komunistycznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Bezpowrotnie zniszczone zostały wtedy malowidła stropu, pozostałe zaś odkryto pod siatką techniczną w 2012 roku, a następnie odrestaurowano. Niezachowana polichromia sufitu została odtworzona na podstawie dokumentacji fotograficznej. Niestety, w projekcie rekonstrukcji popełnione zostały bardzo poważne błędy konserwatorskie.

Do realizacji przyjęty został projekt zakładający umieszczenie polichromii na suficie podwieszanym, co miało ukryć umiejscowione wyżej ciągi technologiczne. W efekcie płaszczyzna sufitu przecina oryginalne malowidła Władysława Drapiewskiego, wchodząc w światło polichromii ściany i absydy ołtarzowej i tym samym w sposób równie nienaturalny przytłaczając przeciwległą emporę dawnego chóru.

Zahamowana w Polsce i Płocku dekomunizacja oraz zachodzące procesy ateizacji uniemożliwiły ponadto odtworzenie pierwotnego, oryginalnego założenia ideowego – kaplicy szkolnej z ołtarzem św. Kazimierza. Zatem od 2014 roku dzieło Władysława Drapiewskiego zdobi już tylko aulę szkolną Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku.

Wspominając lata spędzone w Małachowiance, także lata nauki swego ojca i dziadka, red. SI z przyjemnością publikuje zdjęcia okolicznościowego pleneru malarsko-fotograficznego autorstwa Alicji Dziedzic (IV A).