Uroczystość ogłoszenia wyników, przyznania nagród i dyplomów I Międzynarodowego Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”

Dwunasty raz inspiruje młodych artystów legendarna kompozycja Jana Pietrzaka „Pamiętajcie o ogrodach” do słów Jonasza Kofty, teraz w ministerialnej formule biennale i zdalnie z racji pandemii, ale finałem dzięki FB Płockiej Galerii Sztuki.

Na finał drogą VR zaprasza kurator wystawy Małgorzata Mroczkowska, Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku, organizator I Międzynarodowego Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” dla uczniów szkół plastycznych Europy Środkowej.

Biennale cieszy się rekomendacją Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr. hab. Piotra Glińskiego oraz patronatami honorowymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Płockiego i Prezydenta Miasta Płocka, a także Ich Magnificencji Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Międzynarodowy patronat honorowy objęli Ich Ekscelencje Ambasador Republiki Czeskiej, Ambasador Republiki Słowackiej, Ambasador Republiki Litewskiej i Dyrektor Instytutu im. Balassiego Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie oraz Polski Komitet ds. UNESCO.

Wydarzenie będzie miało miejsce zgodnie z przyjętym regulaminem i harmonogramem, to jest dnia 20 listopada 2020 roku o godzinie 12:00 CET, z tą jedną różnicą, że w formule zdalnej za pomocą transmisji FB Płockiej Galerii Sztuki.

Poniżej publikujemy wzór zaproszenia, a w dalszej kolejności pojawią się publikacje zawierające dzieła laureatów oraz najciekawsze prace ze wszystkich szkół plastycznych uczestniczących w I Międzynarodowym Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”. Druki w postaci folderu wystawy pokonkursowej w Płockiej Galerii Sztuki oraz kalendarza na 2021 rok opracowało i wydało I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku.