Ocena celująca w zdalnej pracowni historii sztuki także w klasie II D. To praca domowa Katarzyny Wiśniewskiej

Praca domowa Katarzyny Wiśniewskiej z klasy II D, dotycząca m.in. architektury mieszkalnej Rzymu starożytnego, spełniła kryteria przedmiotowego systemu oceniania na ocenę celującą.

Temat obejmował zagadnienia urbanistyki i rzymskiej architektury mieszkalnej unicestwionych przez wybuch Wezuwiusza Pompejów, Herkulanum i Stabie. W szczególności należało uwzględnić Pompeje – miasto muzeum, a w nim charakterystyczną zabudowę nawet dla tak niedużych miejscowości i funkcje obiektów takich jak: Forum Pompeianum, świątynia Jowisza, budynek samorządu miasta, comitium, bazylika, teatr, amfiteatr, budynek Eumachii, Macellum, termy, akwedukt i fontanna.

Pierwszym zadaniem programowym było znalezienie przykładowych zdjęć oraz wykonanie opisu i analizy (plan, bryły, funkcje pomieszczeń) słynnego Domu Fauna. Należało również wyjaśnić pojęcia westybul, atrium, impluvium, compluvium, triclinium, cubiculum, eksedra, perystyl oraz zaznaczyć je na planie Domu Fauna w Pompejach.

Zadaniem drugim było znalezienie interesujących zdjęć Mauzoleum Cecylii Metelli przy Via Appia oraz opis i analiza obiektu z uwzględnieniem planu, bryły i wykończenia elewacji.

Trzecim zadaniem było wskazanie wzorowanego na Mauzoleum Cecylii Metelli obiektu architektonicznego w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Obok zdjęcia należało zatem umieścić zdjęcie łazienkowskiego Wodozbioru, a następnie porównać elewacje obydwu budowli ze szczególnym uwzględnieniem ornamentów elewacji.

Praca w zeszycie przedmiotowym została wykonana w całości. Ogólną ocenę bardzo dobrą podniosły na ocenę celującą starannie dobrane niestereotypowe zdjęcia, które Katarzyna Wiśniewska znalazła w Internecie, w tym w szczególności zdjęcia satelitarne i 3D z portalu https://www.google.com/maps.