„Time” Pink Floyd plastycznie, studium drzewa, draperii, martwa natura, czyli pierwsze klasy w akcji

Uczniowie klas pierwszych A, B i C – w pracach rysunkowych i malarskich z wyobraźni muzycznej, w rysunku, farbie, kolorowej kredce – czynią duże postępy.

Praca z wyobraźni na podstawie tekstu i melodii utworu muzycznego „Time” Pink Floyd (1973) – wybieramy szkic wstępny Agnieszki Krajenty – konweniuje nam z „[…] And then one day / you find ten years / have got behind / you […]”, a także synchronizacją dźwięku Alana Parsonsa. Szkic mógłby zawisnąć w Abbey Road Studios.

Studium drzewa w rysunku – Maja Pastuszko (także perspektywa). Studium draperii farbami – Rozalia Stępka. Martwa natura kolorową kredką – Kacper Raczyk. Wybór trudny. Gratulacje również dla prowadzącego zajęcia zdalnie artysty plastyka prof. Dominika Mikołajczyka.