Pracownia rzeźby w zdalnym działaniu

Wiele rozmaitych talentów gromadzi słynny „Plastyk”, o czym też świadczą dzieła uczniów klas drugich B, D i E w zdalnej pracowni rzeźby artysty plastyka prof. Wiesława Nadrowskiego.

Temat I: Zwierzę – synteza formy. Zadaniem uczniów było stworzenie stereometrycznej rzeźby zwierza na podstawie dowolnie wybranego zdjęcia, z syntezą i jednocześnie uwypukleniem cech morfologicznych. Wyróżniamy prace Julii Siwek i Mai Dubik. Do tematu II: Zwierzę – studium głowy mamy ciekawy relief autorstwa Kamili Jaszczak.