Harmonogram kursu przygotowawczego do I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku

Informacja obejmuje dwa warianty organizacji kursu, które rozpatrywane będą zgodnie z aktualnym obostrzeniami epidemicznymi i rozporządzeniami Ministra Edukacji i Nauki.

Drodzy Kandydaci
do I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku!

W związku z obostrzeniami epidemicznymi, które obowiązują na dzień dzisiejszy do dnia 14 lutego 2021 roku, pragnę poinformować o tym, że obecnie rozpatrujemy dwa warianty badania predyspozycji plastycznych w ramach kursu przygotowawczego:

I wariant – zdalna rekrutacja polegająca na przesyłaniu prac drogą elektroniczną z zakresu rysunku, malarstwa oraz kompozycji przestrzennej. Każdy rodzaj pracy będzie szczegółowo omówiony oraz podany będzie temat pracy.

Jeśli sytuacja epidemiczna do dnia 15 marca 2021 roku nie ulegnie zmianie, to od dnia 27 marca 2021 roku rozpoczniemy zdalny kurs przygotowawczy.

II wariant – stacjonarna rekrutacja w szkole w specjalistycznych pracowniach artystycznych.

Harmonogram stacjonarnych zajęć:
1. Dnia 27 marca – spotkanie organizacyjne połączone ze zwiedzaniem szkoły, w tym wyposażonych w monitory interaktywne pracowni przedmiotów ogólnokształcących i pracowni specjalistycznych oraz sali wystawowej:
•  Pracownie rysunku i malarstwa;
•  Pracownia aranżacji wnętrz;
•  Pracownia prasy graficznej;
•  Pracownia grafiki komputerowej;
•  Pracownia druku 3D;
•  Pracownia rzeźby z piecem ceramicznym, piecem do ceramiki raku, piecem do fusingu;
•  Pracownie komputerowe;
•  Atelier fotograficzne z profesjonalnymi aparatami i pełnym oprzyrządowaniem studyjnym;
•  Pracownia historii sztuki;
•  Pracownie przedmiotów ogólnokształcących;
•  Sala wystawowa z sufitem rastrowym i oświetleniem ekspozycyjnym.
2. Dnia 9 kwietnia – zajęcia z rysunku.
3. Dnia 16 kwietnia – zajęcia z rysunku.
4. Dnia 24 kwietnia – zajęcia z malarstwa.
5. Dnia 8 maja – zajęcia z malarstwa.
6. Dnia 15 maja – kompozycja przestrzenna.
7. Dnia 22 maja – ogłoszenie wyników i i przyjęcie do szkoły.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2021 roku nie przeprowadza się egzaminu ustnego z wiedzy teoretycznej z zakresu sztuk plastycznych.

Do zobaczenia w szkole,

Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku
Małgorzata Mroczkowska