Zarząd Plastyka modernizuje i doposaża szkołę

Pierwsza publikacja z cyklu/quiz (?): znajdź różnicę (różnice). Oto główne ciągi komunikacyjne Plastyka w oświetleniu LED i wystawienniczym. Czy w oku zakręci się łza?

Oczekiwanie edukacji stacjonarnej Zarząd I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku wypełnia modernizacją i wyposażaniem placówki w najnowocześniejszy i atrakcyjny dla twórców sprzęt.

Zdjęcia: Marek Mroczkowski