Mamy nominację w kategorii „Kultura” XIV Plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza” Wydarzenie roku 2020

W organizowanym przez „Tygodnik Płocki” i PKN ORLEN plebiscycie nominowana została dyrektor Małgorzata Mroczkowska.

W plebiscycie uczestniczyć można wysyłając SMS (3,69 PLN): bramka 73601, prefiks KUL i numer wydarzenia, czyli KUL.8 lub listownie, w obu przypadkach licząc na przewidziane przez organizatora nagrody dla najaktywniej głosujących. Szczegółowe informacje znajdziemy w dzisiejszym wydaniu ukazującego się od 1972 roku „Tygodnika Płockiego” nr 9 (2464), s. 5.

Czytamy w nim: „Pochyliliśmy się bardzo głęboko nad dwunastą edycją elitarnego, prestiżowego międzynarodowego konkursu plastycznego »Pamiętajcie o Ogrodach«, organizowanego przez I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych w Płocku. Od ubiegłego roku w formule Biennale”.

Kapituła czternastej edycji Plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza” Wydarzenie roku 2020 podkreśliła też rangę i skalę wydarzenia, które I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku zorganizowało dla uczniów szkół plastycznych Europy Środkowo-Wschodniej, pomimo pandemii i podczas zdalnego nauczania.

Kapitułę XIV Plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza” Wydarzenie roku 2020 tworzą:
1. Tomasz Szatkowski – Redaktor Naczelny „Tygodnika Płockiego”.
2. Iwona Sierocka – Wicestarosta Powiatu Płockiego.
3. Roman Siemiątkowski – Wiceprezydent Miasta Płocka.
4. Wioletta Kulpa – Radna Miasta Płocka, Kierownik Działu Sponsoringu Społecznego Partnera Strategicznego PKN ORLEN.
5. Krzysztof Izmajłowicz – Prezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego.
6. Dr hab. inż. Renata Walczak – Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku.
7. Wojciech Bógdał – pilot kadry Polski, trzykrotny motoparalotniowy mistrz świata.
8. Jan Waćkowski – fotograf i od połowy lat 70. XX wieku foto-kronikarz Płocka.

Środowisko I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku z prawdziwą przyjemnością i satysfakcją odbiera tegoroczną nominację. Oparta m.in. o setki listów od czytelników „Tygodnika Płockiego” decyzja Kapituły Plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza” Wydarzenie roku 2020 świadczy o docenieniu roli i znaczenia szkoły, która zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa regionu od niemal trzydziestu lat zaspokaja nie tylko potrzeby edukacji artystycznej na jak najwyższym poziomie, ale także aktywnie i twórczo oddziałuje na szeroko rozumianą kulturę współczesnej Polski, w tym przypadku społeczności powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego, a zatem całego Mazowsza Północnego.