Kurs przygotowawczy w trybie zdalnym – list Dyrektora I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku

W związku z bardzo dużą liczbą kandydatów i aktualnymi obostrzeniami epidemicznymi kurs przygotowawczy będzie realizowany w trybie zdalnym do odwołania według załączonego harmonogramu.

 

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice,

 

w związku z bardzo dużą liczbą kandydatów pragnących podjąć naukę w I Prywatnym Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku i obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemicznej, obecnie nie jest możliwe spotkanie organizacyjne w gmachu szkoły.

Spotkanie połączone ze zwiedzaniem pracowni przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących musimy przełożyć na lepsze czasy, które bez wątpienia wkrótce nastąpią.

Przedstawiam zatem zmodyfikowany harmonogram związany z kursem przygotowawczym, który w porozumieniu z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie przeprowadzony będzie w trybie zdalnym.

Harmonogram kursu przygotowawczego

Dnia 9 kwietnia 2021 roku – podanie informacji i wytycznych do zadań 1 i 2 z zakresu rysunku oraz formy i sposobu przesłania prac. Termin realizacji obu zadań do dnia 23 kwietnia 2021 roku.

Dnia 23 kwietnia 2021 roku – podanie informacji i wytycznych do zadań 1 i 2 z zakresu malarstwa oraz formy i sposobu przesłania prac. Termin realizacji obu zadań do dnia 8 maja 2021 roku.

Dnia 8 maja 2021 roku – podanie informacji i wytycznych do jednego zadania z zakresu kompozycji przestrzennej oraz formy i sposobu przesłania zadania. Termin realizacji zadania do dnia 22 maja 2021 roku.

Dnia 28 maja 2021 roku – ogłoszenie wyników i przesłanie zaświadczenia o przyjęciu do szkoły oraz informacja dotycząca rejestracji w w systemie naboru elektronicznego Urzędu Miasta Płocka https://program-plock.nabory.pl

Jeśli sytuacja epidemiczna poprawi się i będzie możliwość przejścia na system stacjonarny, to niezwłocznie wszystkich zainteresowanych powiadomimy.

 

Z poważaniem

Małgorzata Mroczkowska

Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku